Het Veer II

Uit de periode 1807 tot 1891 zijn geen pachtcontracten bewaard gebleven. Maar uit het Grootboek van de Hervormde kerk Leiderdorp uit die tijd blijkt dat J.Snoeker vanaf 1844 tot aan zijn overlijden in 1872 de pacht voor het veer ‘de Ooievaar ‘ betaalde.

Uit het grootboek van de Hervormde kerk overzicht 1872Tekst o.a. Van J.Snoeker pacht van het veer de Ooyevaar f 20.-

Johannes (Jan) Snoeker (22) trouwde op 28-04-1824 met Margaretha van Dijk (26) .Hij was toen nog viskopersknecht. Margaretha overlijdt op 13-06-1856. Johannes (54)hertrouwt al kort daarna op 03-10-1856 met Geertruida Verra (26) uit Leiden. Geertruida was weduwe en eerder getrouwd geweest met de weduwnaar Jan Verhoogt (36). De twee kinderen, die zij kregen, leefden maar kort en Verhoogt overleed in 1854. In de huwelijksakte van 1852 met haar eerste man, staat als beroep van de toen 21-jarige Geertruida ‘dienstbode’.

De huwelijksakte van Johannes Snoeker en Geertruida Verra vermeldt als beroep  van Geertruida ‘zonder ‘ en van Johannes ‘winkelier’. Dit hoeft niet uit te sluiten dat hij ook veerman was . Het bevolkingsregister geeft alleen het hoogst belastbare beroep weer, dat zal ook bij de trouwakte zo zijn geweest. Jan en Geertruida Snoeker huurden in 1859 een gedeelte van het huis nr.474 naast herberg de Ooievaar in Zoeterwoude voor f 52.- per jaar. Johannes Snoeker bracht uit zijn eerste huwelijk wel enige kinderen mee, de meesten waren echter al getrouwd en uit huis, voordat hun vader een tweede huwelijk (1856) aanging. Zijn jongste dochter Hendrica trouwt in 1866.

Zoeterwoude – Hooge Rijndijk – ansichtkaart uit 1902

Het bevolkingsregister van Zoeterwoude geeft in 1869 dan ook alleen de zeven kinderen van Johannes en Geertruida te zien wonend op Hoge Rijndijk 137 . De kerkelijke gezindheid van het gezin wordt daar vermeld, het is Nederlands Hervormd.
Johannes Snoeker overlijdt op 28-12 -1872. Geertruida wordt vanaf die datum weduwe Snoeker genoemd en is hoofd van het gezin in de boeken. In 1878 woont zij alleen nog met haar zoon Dirk (geb. 1857) en jongste dochter Allegondis (geb. 1871) dan op Hoge Rijndijk 95 in Zoeterwoude.

Vanaf 1873 wordt deze weduwe verantwoordelijk voor de afdracht van de pacht van het veer en is als zodanig terug te vinden in de overzichten van de inkomsten van de diaconie van de Nederlands Hervormde kerk in Leiderdorp. Naast het veer zet zij ook het kruidenierswinkeltje voort.

Aanvankelijk wordt de weduwe Snoeker ondersteund door het Armbestuur van Zoeterwoude. Die steun bestond uit het betalen van de pacht voor het veer. Dit duurt tot 1878 (!) dan houdt het Armbestuur, belast met de armenzorg voor de gemeente Zoeterwoude op te bestaan, omdat Gedeputeerde staten deze post niet langer goedkeurt. Dit heeft tot gevolg dat de pacht voor het veer niet langer vergoed wordt voor de weduwe Snoeker. Gingen de verdiensten van het veer dus aanvankelijk geheel naar de weduwe, nu zou daar de pacht, te betalen aan de Hervormde Kerk van Leiderdorp, vanaf moeten. “Oplossing zoude wezen dat een dergelijke som zou worden uitbetaald voor onderstand van de weduwe Snoeker, waaruit dan de pacht van de Ooyevaar kan worden betaald”: opperde het Armbestuur van Zoeterwoude

Rhijngezicht – Leiderdorp begin 1900

wordt vervolgd

Dit blog is auteursrechtelijk beschermd en niet commercieel. Commercieel gebruik of gebruik voor reclame van deze tekst of dit blog is niet toegestaan.

Any commercial use of or use for advertising of this text or this blog is forbidden/not allowed

Tot een volgende week !!

Dit blog wordt gepubliceerd door www.museum-jcroelandse.com via WordPress