Bomschuit Naschrift

Zo vond ik nog wat verhelderende foto ’s bij het vorige blog (zie hieronder), u vindt ze hierbij.

Bomschuit met twee nettenkarren
Oploopje bij in onbruik geraakte bomschuit

Daarbij wil ik nog opmerken, dat sinds de intrede van de moderne kunst, er meer vrijheid is voor de kunstenaar om andere verhoudingen en vormen te hanteren. Hoe u ook naar het besproken schilderij kijkt, geniet van het mooie wat er te zien is. Dat en veel geluk en voorspoed wens ik u voor 2020 !!

Noten

Dit blog is auteursrechtelijk beschermd en niet commercieel. Commercieel gebruik of gebruik voor reclame van tekst of deze foto ’s is niet toegestaan.

Any commercial use of or use for advertising of this pictures or tekst in these blogs is forbidden/not allowed

Dit blog wordt gepubliceerd door www.museum-jcroelandse.com via WordPress