Molen de Hoop

Laatst werd er, bij een veilinghuis, een werk van Roelandse aangeboden . Ik herkende dat werk, want ik had het in 2012 gefotografeerd en was daarvoor bij de eigenaar op bezoek geweest. Het betrof een schilderij van Molen ‘de Hoop’ in Loenen aan de Vecht . Het was gebruikt voor de publiciteitsfoto van de tentoonstelling in 1979 in Leythenrode in Leiderdorp, een jaar na het overlijden van de schilder in datzelfde verpleeghuis.

24-09-1979

En ook bij een stukje over die tentoonstelling in de Kunst en Antiekrevue (maandblad voor Kunst en Antiek) van 1979 werd die foto gebruikt.

Detail van het artikel over Roelandse in Antiek en Kunstrevue juli/ aug 1979

Allereerst is het dan altijd aardig om een op het schilderij gelijkende foto zien te vinden, want het is niet zeker of zo ’n molen er heden ten dage nog staat en of zo ’n naam er niet opgeplakt is.. Handig is dan te weten wanneer het werk ongeveer gemaakt is. Daarover had de eigenaar indirect wel iets verteld. In de laatste levensjaren van de schilder had hij hem leren kennen en hij had de schilder gevraagd of die zich dit werk herinnerde. Roelandse zou toen hebben gezegd: “Ja, dat heb ik gemaakt toen de kinderen nog in de wieg lagen”. Dat zou dan de periode rond 1912 -1922 moeten zijn. In het weekblad ‘de Prins’ van 1927 *1 stond een foto van Loenen ad Vecht en als je die met het schilderij vergelijkt, lijkt dat aardig te kloppen.

Foto uit Weekblad ‘de Prins’ 1927. Onderschrift: Eén der bekoorlijkste plekken, welke de rivier de Vecht te aanschouwen geeft in den zomer, onze foto werd genomen te Loenen
Molen de Hoop Loenen aan de Vecht -J.C. Roelandse – maroufle -olieverf

Maar ook een in de Katholieke illustratie van 2 mei 1933. afgebeelde aquarel van Cornelis Vreedenburgh met de titel ‘Molen in Loenen aan de Vecht’ doet wel vermoeden dat de benaming correct is. En er staat daar nog steeds een molen met zo ’n witte band aan de Vecht, Molen ‘de Hoop’.

reproductie in Kath. Ill. aquarel molen Loenen aan de Vecht – Cornelis Vreedenburgh

Er is echter nog 1 ding dat me dwars zit aan dit schilderij van J.C.Roelandse, Er staat maar een heel gammele en bescheiden handtekening op.

Handtekening op het besproken schilderij van J.C.Roelandse

Het verklaart de vraag van de eigenaar aan de schilder of hij dit werk gemaakt had, maar niet zozeer de handtekening op zich. Was het werk niet gesigneerd en heeft Roelandse die er in de laatste jaren met zijn door reuma aangetaste handen nog opgezet ?. Moest de kunstenaar destijds snel weg na het schilderen ? Te weinig ruimte voor de handtekening nadat hij er al aan begonnen was ? Het blijft speculeren. Het werk werd wel verkocht op die veiling. 360 euro met daarbij nog 30% opgeld dan loopt het voor de koper naar de 500 euro.

Maar ja een goed geschilderde molen, die het vlaggenschip was van de tentoonstelling van J.C.Roelandse in 1979, da’s ook wel wat waard ……………….. toch ?

Noten

*1 De Prins der geillustreerde bladen weekblad jaargang 1927

Dit blog is auteursrechtelijk beschermd en niet commercieel. Commercieel gebruik of gebruik voor reclame van tekst of deze foto ’s is niet toegestaan.

Any commercial use of or use for advertising of this pictures or tekst in these blogs is forbidden/not allowed

Tot over ongeveer twee maanden !!

Dit blog wordt gepubliceerd door www.museum-jcroelandse.com via WordPress