Bomschuit Naschrift

Zo vond ik nog wat verhelderende foto ’s bij het vorige blog (zie hieronder), u vindt ze hierbij.

Bomschuit met twee nettenkarren
Oploopje bij in onbruik geraakte bomschuit

Daarbij wil ik nog opmerken, dat sinds de intrede van de moderne kunst, er meer vrijheid is voor de kunstenaar om andere verhoudingen en vormen te hanteren. Hoe u ook naar het besproken schilderij kijkt, geniet van het mooie wat er te zien is. Dat en veel geluk en voorspoed wens ik u voor 2020 !!

Noten

Dit blog is auteursrechtelijk beschermd en niet commercieel. Commercieel gebruik of gebruik voor reclame van tekst of deze foto ’s is niet toegestaan.

Any commercial use of or use for advertising of this pictures or tekst in these blogs is forbidden/not allowed

Dit blog wordt gepubliceerd door www.museum-jcroelandse.com via WordPress

Roelandse en de bomschuiten

Al in 2017 schreef ik hier iets over J.C.Roelandse en zijn schilderijen met een bomschuit erop. Zo’n schilderij dook laatst weer op, op een veiling. De veilingmeester constateerde toen enigszins lacherig dat de verhoudingen in het werk niet geheel leken te kloppen. Dat ging vooral om paard en wagen, man en boot.

Alle werken hier in dit blog afgebeeld zijn links – of rechtsonder gesigneerd J.C.Roelandse en genummerd 1. t /m 7.

Daarnaast is er ook geen mast te zien en hangt de golf wat merkwaardig aan de boeg. Ook een paar van de meeuwen zijn erg dicht op de man geschilderd, al vliegen ze verderop boven zee. Zou de man zijn weggelaten dan klopte e.e.a. beter. Het hoe en waarom van dit alles, daar kun je naar raden.(leeftijd, slechte dag, later bijgeschilderd enz….) Het was zeker niet zo, dat hij de kunst niet beheerste. Op andere schilderijen met een bomschuit, van deze schilder, zie je heel andere verhoudingen en soms ook een gestreken mast.

no. 2 detail Schilderij “Strandjutters” of “Vissers aan het strand”

Nu is zo ’n gestreken (platliggende) mast ook nog wel wel iets, op foto ’s van bomschuiten zie je dat niet vaak.

A. kaart boven B. kaart beneden – Katwijk strand met bomschuiten

Op de onderste kaart (B) hierboven ^, is ook zichtbaar hoe groot zo ’n bomschuit eigenlijk is t.o.v. een paard en de onderstaande kaart (C) laat de grootte t.o.v. de mens goed zien.

C.

De volgende kaart (D) geeft weer een andere verhouding te zien tussen mens en schip bepaald door perspectief en de plaats van de schepen.

D. Uitwatering Katwijk aan zee

De schuiten in de Katwijkse uitwatering (D) hebben ook allemaal de mast staan.en niet gestreken. J.C.Roelandse produceerde echter een aantal werken met schepen zonder mast of met gestreken mast.

no. 3
no. 4
no. 5
no. 6 Bomschuit met gestreken mast

Misschien ging het steeds om uitgerangeerde, verlaten schepen, waarop mogelijk het volgende werk (no .7) wijst. Het ligt daar dwars en hoog op het strand, beneden in de Katwijkse uitwatering liggen de andere schepen met staande mast.

De titel van één van de andere werken (no.2) was aanvankelijk “Strandjutters”, waarbij de personen op het schilderij verondersteld werden jutters te zijn, die, naar ik aanneem, een onbruikbare boot leeghaalden. Toen het werk later elders werd geveild heette het “bomschuit en vissers op het strand” . Dus,helaas, aan zo ’n eerste titel kun je ook geen verhaal ophangen.

no. 7 Bomschuit bij de Katwijkse uitwatering met gestreken mast, de schepen in de uitwatering hebben wel een staande mast.

Maar, wie weet, borduurde de schilder slechts voort op het thema van zijn schilderij gepubliceerd in de Waterkampioen van 1930, getiteld “De laatste bomschuit” *1

Noten

  • 1 In de jaren na 1930 was de bomschuit ook snel uit het beeld verdwenen en zal het veel minder gemakkelijk zijn geweest een afbeelding te vinden dan nu. Maar mogelijk sprak het onderwerp hem of de kopers gewoon aan.

Dit blog is auteursrechtelijk beschermd en niet commercieel. Commercieel gebruik of gebruik voor reclame van tekst of deze foto ’s is niet toegestaan.

Any commercial use of or use for advertising of this pictures or tekst in these blogs is forbidden/not allowed

Tot over twee maanden !!

Dit blog wordt gepubliceerd door www.museum-jcroelandse.com via WordPress