banner © Museum J.C. Roelandse 
Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van museum J.C. Roelandse. .

KUNSTSCHILDERS ROND 1900

 Rosemeier,A.C.
Rosemeier, A.C.
 Wijsmuller,J.H.
Wijsmuller, J.H.
 Schaap,E.R.D.
Schaap, E.R.D.
 Roelandse,J.C.
Roelandse, J.C.
 Maris,S.
Maris, S.

WELKOM

Op deze site vindt u een vrij willekeurige verzameling foto 's van kunstschilders geboren rond 1850 . Het feit dat hun foto in een tijdschrift rond 1915 prijkte is het criterium. De foto's zijn soms gemaakt vanuit ingebonden jaargangen. Ze bestaan uit thumbs, kleine gedeeltelijke foto's, klik daarop en u vindt ook de volledige foto.Niet op deze pagina eerst naar Enter the Site!.

Toch hoop ik dat deze site wat bijdraagt aan de beeldvorming van de schilders rond 1900 en u zult zien, de schilder is geen eenvormig type, niet altijd de onverzorgde eenzame zonderling. Het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking, sommige schilderen van jongs af aan , maar anderen pas later en aangemoedigd door hun omgeving.

Gezichtsloos gaan hun namen nog voorbij in de diverse veilinghuizen En die naam bepaalt dan vaak de prijs van het schilderij. Zo leven ze voort. Hier een andere kijk. De informatie bij de foto's is summier, die kunt u ook wel te vinden in de diverse naslagwerken.

Ik wens u veel kijkplezier !!!

;