Stemming

Het is natuurlijk altijd moeilijk te bepalen in hoeverre de stemming van een kunstenaar wordt weergegeven in zijn werk. Is een vrolijk licht gekleurd schilderij altijd een weergave van een optimistische stemming en wanneer de kunstenaar somber is, worden er dan ook alleen maar sombere werken geproduceerd ?
Ik denk dan, je kunt toch ook, zeker als kunstenaar, de schoonheid van het sombere weer zien, de verwaaiende luchten, de oplichtende bladeren in de regen enz.
En als je somber bent toch de behoefte voelen de in het zonlicht badende boerderij vast te leggen en misschien wat vrolijker naar huis te gaan ?

Bij de schilder J.C.Roelandse thuis hing een zonnig en kleurig schilderijtje van een boeier.
Het hing er tot aan zijn dood en werd nooit verkocht, de reden daarvan was ongetwijfeld dat de schilder het niet kwijt wilde.
Zodat een bezoekster op een dag aan hem vroeg :”Kunt u voor mij ook niet zo ’n soort schilderijtje maken met dat blauwe water en dat lichtgroene gras? “.

Boeier (door kenners herkend als de boeier Hendrika ) – J.C.Roelandse – Olieverf

Hoe het gesprek verder is gelopen, weet ik niet, maar Roelandse stemde toe.

Het werk was klaar, wie schetst echter de verbazing van de koopster toen haar een werk werd aangeboden met een somber jagende wolkenlucht, grauw gras, grijs golvend water,  helemaal geen zomers optimisme, maar een herfstachtig tafereel.
De schilder verklaarde dat dit kwam omdat zijn vrouw kort daarvoor was overleden en dat hij daarom zo’n licht, zonnig werk als het (bovenstaande) schilderij van de boeier niet kon schilderen.

Gezicht op een meer – J.C.Roelandse – Olieverf op doek

Zo zou je kunnen aannemen dat de stemming van de kunstenaar  de aard van het werk bepaalt.
Ik denk echter dat in ieder geval  deze schilder vaak schilderde wat hij zag, gewoon omdat hij de behoefte voelde (dat) te schilderen, zij het een regenachtig dag, zij het een zonnige dag.
Het is tenslotte iets anders of je inspiratie voelt iets te schilderen of dat je een vraag krijgt om iets vrolijks, lichts te maken, terwijl je hoofd daar niet naar staat.

 

Tot de volgende keer !

 

 

Molen de Stier te Leiden

Molen de Stier in Leiden werd gebouwd in 1687  en bleef tot halverwege de 20ste eeuw staan. Het was een zogenaamde ronde bovenkruier, wat simpelweg betekent dat de kap met wieken kon draaien en dat dat moest worden gedaan vanaf een stellage halverwege de molen, omdat draaien vanaf de grond te lastig was.
De strijd om de afbraak begon in 1916 en duurde tot 1950, al werd de molen al in 1935 van zijn kap, wieken en wat daarbij hoorde ontdaan.
Er stond daarna nog slechts een molenromp, die men dacht nog wel te kunnen gebruiken.
In die jaren waren er steeds mensen, die streden voor het behoud van de pittoreske molen, zoals vereniging “Oud Leiden” en de vereniging “De Molen “.
Deze laatste voerde in 1930 gesprekken met de toenmalige molenaar over herstel en reparatie.
Maar in 1931 meldde een spreker in de raad aan B en W:
“Molen de Stier is zo rot, dat hij zichzelf afbreekt”.
De protesten begonnen al in 1916 en het blad “De Prins” van 17 december van dat jaar plaatste een mooie foto met het bijschrift dat de molen met sloop werd bedreigd.

De overleggen over behoud van het bouwwerk  strandden op de welbekende vraag: “Wie gaat dat betalen ?”.
Verder waren er de gemeentelijke uitbreidingsplannen voor de gebouwen van de reinigingsdienst, waarbij de 250 jaar oude molen maar een sta in de weg was.
Die molen werd (nadat de wieken eraf waren gesloopt ?) in de volksmond ook wel
‘de Peperbus’ genoemd.
In artikelen over de molen uit de jaren ’30 kom ik die bijnaam wel tegen

Leidsche Courant – 17 mei 1935

Zo hebben de voorstanders van behoud, ondanks de lange strijd van ruim 30 jaar, toch niet kunnen voorkomen dat er nu niets rest dan wat oude ansichten, wat etsen en schilderijen van deze voor Leiden zo karakteristieke molen.

.Leiden -Molen de Stier – ets B.Brouwer

En zo komen we dan weer terecht bij de schilder J.C.Roelandse, want van hem zijn ook enkele werken bekend met molen de Stier
Er wordt er één genoemd in een krantenartikel uit 1985.                                          Hierin klaagt de Leiderdorpse wethouder Klerks over het feit dat het schilderij ‘Molen de Stier’ wordt uitgeleend aan grote hebberige broer Leiden, in de gedaante van het Stedelijk museum de Lakenhal en hij vermoedt dat de gemeente Leiderdorp het schilderij mogelijk voorgoed kwijt is.

Krantenartikel uit 1985

Het krantenartikel was niet voorzien van een foto, dus het was niet gelijk duidelijk om welk molenschilderij het ging.
Later bleek echter, dat in de voor onze museum JCR -site gefotografeerde collectie van werken van J.C.Roelandse, in bezit van de Lakenhal, een schilderij van een molen zat.
Dit werk werd later bij de tentoonstelling in het gemeentehuis in Leiderdorp in 1996 gepresenteerd als zijnde “Molen de Stier” uit 1934.
Ook prijkte een foto van dit schilderij bij het artikel over die tentoonstelling in het Leidsch Dagblad van 17 februari 1996 met de titel “Molen de Stier gezien vanaf de Herensingel in 1934”.
Waarom nou juist dat schilderij dacht ik toen nog, maar kennelijk is het werk op zich een aansprekend schilderij of was het toch de enigszins misleidende titel
“Molen de Stier” ?.

Molen in landschap – J.C. Roelandse – olieverf op doek – foto afkomstig uit coll. Lakenhal – Schilderij is nu in coll. gemeente Leiderdorp

Want wie zijn andere molenschilderijen bijv. uit zijn BKR periode bekijkt, vindt veel overeenkomsten. Een molen, een paar boten, een brug en wat huizen is het thema van meerdere schilderijen. Deze zijn echter zonder duidelijke titel, die aangeeft om welke molen het zou gaan.
Ook op  bovenstaand schilderij is geen specifiek kenmerk te vinden waardoor je zegt dit is onmiskenbaar molen “de Stier”.

Een tweede schilderij werd aan ons gepresenteerd als molen de Noordman *1, vermoedelijk vanwege het hout dat zichtbaar is op de voorgrond.
Ook zei de eigenaar iets over een pepermolen, een mogelijke naam of zoiets.
Dit legt een link naar de bijnaam Peperbus en gezien het model zou deze molen goed overeenkomen met molen de Stier .                                                                                Op de achtergrond zie je werkzaamheden.
Misschien werd er op dat moment  gewerkt aan een nieuwe brug, wat dan ook een verklaring zou kunnen zijn voor het hout op de voorgrond. Misschien ook gewoon een schilderkundige vrijheid.

Molen de Stier – J.C.Roelandse – olieverf op doek

Ook het derde schilderij was niet exact getiteld.                                                              De toenmalige eigenaar vroeg in 1973 per brief aan de toen nog levende schilder of hij dit schilderij gemaakt had.
Wist hij of het molen de Valk of een andere molen in Leiden was ?
De toen 85- jarige schilder bood aan het werk te komen bekijken, maar of dat ook gebeurd is, is niet bekend. De eigenaar woonde in Nijmegen en dat was ver van Leiderdorp voor de toen al niet meer zo mobiele kunstenaar.

In ieder geval bereikte ons recent de vraag van een erfgenaam van eerder genoemde eigenaar of wij wisten of het onderstaande schilderij een Roelandse was en welke molen er was afgebeeld op dit schilderij.
Hier kan geen enkele twijfel bestaan. Dit is een prachtig werk van molen de Stier.
Het is momenteel onder handen van een restaurateur of nog in de verkoop of al met onbekende bestemming verkocht of het hangt nog bij de eigenaar aan de muur.
Grote hebberige broer Leiden, in de gedaante van de Lakenhal aldaar, dit is (misschien) je kans, bewaar deze molen “de Stier” voor het nageslacht……….

 

Molen de Stier – J.C.Roelandse – Olieverf op doek -1919

 

.Fijne feestdagen en een gelukkig 2018 !!

Tot ergens in dat nieuwe jaar !

Noten

*1 Molen de Noordman is een houtzaagmolen vlakbij het Noordeinde in Leiden .

 

Roelandse in het Rijksmuseum

A: Wat zeg je, heeft het Rijksmuseum in Amsterdam een J.C.Roelandse ?

B: Ja zeker.

A: Waar hangt die dan ?

B: Nou ja, dat nou ook weer niet, er is er één in de collectie.

A: Dat is ook niet iedereen vergund, toch? Kan je ‘m ook zien ?

B: Niet in de digitale collectie, als je op ‘ Roelandse’  zoekt in de collectie op de website van het Rijksmuseum, vind je alleen een beschrijving, als je helemaal naar beneden scrollt.

A: Wat staat er dan ?

B: J.C.Roelandse (1898-1978) Haarlemse Poort (gesigneerd.) (copyright erven Johannes Cornelis Roelandse)

A: Het geboortejaar is toch 1888 ?

B: Ja, ik heb erover gemaild, er was iets waarom ze dat zo gedaan hadden, dus het staat er nog zo.

A: Meer niet ?

B: Als je doorklikt wel, verworven 1939 en dat het om een ets gaat  en een schenking is van  F.G. Waller Amsterdam.

A: O, ja een schenking….vandaar.

B: Die F.G. Waller, dat is niet de eerste de beste hoor !
Hij is de schrijver van het Biograpisch Woordenboek der Noord Nederlandsche Graveurs, uitgegeven in 1938.  Dus die zal wel iets van etsen en de kwaliteit ervan geweten hebben.
J.C. Roelandse staat ook in het boek op blz. 272.
Trouwens, ik denk niet dat het Rijksmuseum zomaar elke schenking aanneemt.

A: Wel jammer, dat die ets niet te zien is.

B: Nou het kan wel, ik heb ‘m wel gezien, een mail, een vergeefs bezoekje aan de bibliotheek gingen eraan vooraf.
Maar ach, een bezoek aan het Rijksmuseum is natuurlijk nooit vergeefs, er is genoeg moois te zien.
Na nog een mail en een belletje, waarbij in het antwoord iets doorklonk van een op handen zijnde verre speurtocht door onderaardse gewelven, waaruit het gevraagde artikel moest worden opgediept, kwam er toch een afspraak.
Overigens niks geen kritiek, de mensen waren zeer behulpzaam en vriendelijk.

A: Ja het zal ook wel een speurtocht zijn geweest, als je nagaat dat van de meeste musea een groot deel van de collectie in depots huist.
Wat was het, die ets?

B: De bekendste Poort van Haarlem, hè.
De Amsterdamse Poort.
Ik mocht een foto nemen en de erven Johannes Cornelis Roelandse hadden geen bezwaar tegen publicatie hier.

Ets – J.C.Roelandse   coll. Rijksmuseum Amsterdam

A: O, dat is wel een andere ets van de Amsterdamse poort dan degene die op de museum-jcroelandse website staat onder “etsen “, daarom staat er daar zeker no. 2 bij.

B: Ja, er staat ook nog een tekening op die Roelandse site van dezelfde poort, onder “tekeningen stadsgezichten” en er is nog een schilderijtje bekend.

Amsterdamse Poort te Haarlem  – J.C.Roelandse -olieverf

A: O, dat is in spiegelbeeld.

B: Nee, de ets is dat, dat heb je met etsen, als je op de plaat de situatie tekent zoals die is, wordt de etsafdruk een spiegelbeeld.

A: Nou Leuk hoor, het idee dat er ook een Johannes Cornelis Roelandse in de collectie van het Rijks is ….bedankt voor de informatie !

Noten

Tot over een maandje of zo !

Reageren op dit blog kan alleen via ” contact ” van de museum jcr website of binnen een week hier.
Dit ivm de vele spam.

Strandgezicht

De laatste tijd duiken er nogal wat strandgezichten op van Roelandse  met bomschuiten en het is wel bekend dat hij o.a. regelmatig in Katwijk en Noordwijk kwam.
Ook hij weerstond in Katwijk  de verleiding niet de Witte of Oude kerk te schilderen en te etsen.
Een grote ets 40 x30 duikt nog wel eens op bij de verschillende veilinghuizen met zo’n 40 euro als hamerprijs.

Witte of Oude kerk te Katwijk – J.C.Roelandse – ets

Strak van lijn i.t.t. een later werkje met dit onderwerp, dat zeer druk van lijnvoering is.

Wie er op let, merkt dat deze kerk heel vaak is afgebeeld door talloze kunstenaars.
Het Katwijks Museum organiseerde er zelfs een speciale tentoonstelling over in 2010
‘De Oude kerk geschilderd’.
Met daarbij een leuk boekje, dat mogelijk nog wel verkrijgbaar is aldaar. Het is echter verre van volledig en onze J.C. ontbreekt er ook in. Dat is jammer, want de schilderijtjes met dit onderwerp, die ik ken van deze kunstenaar, zijn niet zijn slechtste werk.

Maar goed, de aanleiding voor dit blog is een andere, ik was weer eens te gast om een schilderij te fotograferen.
“Ja, ja ” : zei de man; “Ik ben niet meer zo best ter been hè, maar als ik nou naar dat schilderij kijk, dan ben ik  daar op die plek”.
Aan de muur hing een groot strandgezicht van J.C.Roelandse.


Strandgezicht – J.C.Roelandse – olieverf op doek – 80 x 60 cm

“Ja, dat het lijkt of voelt dat je er echt staat, dat heb je niet met zoveel schilderijen en met foto’s al helemaal niet” vervolgde de man zijn verhaal;
“Eerst dacht ik nog wel, die bomschuit, dat is het toch niet helemaal, totdat een bezoeker tegen me zei, dat is geen bomschuit, want die hebben maar één mast en deze heeft er twee.
Dat heb ik toen nagezocht en idd als je op oude ansichten van bijv. de Katwijkse uitwatering kijkt, dan hebben die schepen daar maar één mast.
Na wat zoeken, vond ik een foto van een tweemaster tjalk, die op het strand lag en dat model klopte beter met het afgebeelde schip op het werk.
Verder vond ik, dat een tjalk ook een zogenaamde platbodem is, die nu nog wel gebruikt wordt op het Wad voor tochten daar.
Mensen kunnen zo het droogvallende tij op de boot meemaken. Door de platte bodem blijft het schip mooi recht liggen op het drooggevallen wad, terwijl een schip met een kiel helemaal scheef zou liggen.
Of het schilderij daar ook gemaakt is, zou ik niet weten, het doet er ook niet toe.
Zo is het voor mij een perfect schilderij en zoals een bezoekster tegen me zei:
“Het schilderij geeft rust “.


Strandgezicht (detail) – J.C.Roelandse

Tsja, dan kan de kunstwereld van Johannes Cornelis Roelandse vinden wat ze wil, als je kunt bereiken dat je werk rust geeft en iemand zich weer even vrij en ongebonden voelt in de stilte van het strand, dan heeft zo’n niet altijd gemakkelijk schildersleven toch zin gehad, bedacht ik me nog op weg naar huis.

 

Noten

Tot een volgende keer !

 

 

Schilder der kleine luyden ?

Zoals bekend duikt er nog altijd werk op van Roelandse, wat niet verwonderlijk is nadat hij ruim 60 jaar als beroepskunstschilder actief is geweest.
Je vraagt je dan ook af, wie kochten er zoal werk van hem en dat is niet altijd makkelijk te achterhalen. De werken worden vaak op een veiling aangeboden en dan kom je niets te weten over de eigenaar of herkomst van de werken.
Alleen bij de ruimer geprijsde werken van bekende namen wordt nog wel eens vermeld dat ze eerder bij grote veilinghuizen of gerenommeerde kunsthandelaren zijn geveild of verkocht.
Maar zo af en toe als ik ergens ben om schilderijen te fotograferen, krijg ik wel eens iets te horen over de herkomst van de nazaten van de eigenaren of van kopers die het bij een particulier hebben gekocht.

In een eerder gepubliceerd verhaal vertelde ik al eens over hoe Jan Roelandse toen hij pas in Leiderdorp woonde een opdracht kreeg van een dorpsgenoot om diens boerderij te schilderen. En ook in het verhaal van D.C. Brandt *1 wordt verteld hoe hij de reparatie van  buitenboordmotor betaalde met een schilderij.
Leiderdorp was vroeger een kleine gemeenschap, Roelandse kwam er te wonen in 1925 en 10 jaar later zo rond 1935 had het zo’n 2500 inwoners.
Zeker in moeilijke tijden zoals de crisisjaren ’30 de oorlogsjaren ’40 -’45 en de tijd daarna, is het denkbaar dat ook een sociale overweging de dorpsgenoten tot aankoop heeft bewogen.
Het wordt genoemd in een krantenartikel *2  over de schenking van het schilderij “Kastanjelaan in de sneeuw” aan de gemeente Leiderdorp.  Het hoofd van de Kastanjelaan school R. van der Hoek was een liefhebber van het werk van Roelandse.
Zoals hij aangaf had hij het schilderij niet alleen gekocht omdat hij het mooi vond, maar ook uit sociaal gevoel. “Roelandse verkocht in die tijd (rond 1937) niets. In bittere armoede en kou zat hij achter zijn vensterraam en schilderde het uitzicht op de Kastanjelaan in Leiderdorp “.
Het schilderij werd verkocht voor 150 gulden en de schilder was zeer gehecht aan het werk omdat hij beschouwde als zijn beste werk *3


Leiderdorp – Kastanjelaan in de sneeuw  1937 – J.C.Roelandse – Olieverf op doek – coll. gemeente Leiderdorp

Ook een gemberpot met bloemen werd gekocht in 1943 door de Leiderdorpse drogist, zeker voor de artiesten een krappe tijd en ook een matras werd verkregen door ruil in de plaatselijke winkel voor een schilderij.

Gemberpot met bloemen – J.C.Roelandse – Maroufle olieverf

Ook bij verschillende Leidse café s werd betaald met schilderijen. Het schilderijtje van de kerk van Katwijk zou volgens de eigenaar afkomstig zijn van de toenmalige eigenaar van “De Bonte koe” in Leiden.
Ook een aannemer (de scheepdswerf bijv.), een houthandelaar (de houtboot o.a.) en een verkoper van rijwielen en motoren kochten werk van hem
Zo kwam het dat veel werk van deze kunstenaar belandde bij de middenstand.
Roelandse was daarin zeker niet de enige van de Leidse scholers.
Een Leiderdorper vertelde dat hij een werkje van ‘van der Nat ‘. had.
“Het zijn maar strepen” meldde hij over dit werk en verder dat deze schilder met een map vol van zijn werk de deuren langs ging.
Toch was het niet alleen de middenklasse waar J.C.Roelandse contact mee had, want zo vertelde zijn zoon; ‘Mijn vader kwam ook wel bij de adel over de vloer, bijvoorbeeld bij iemand met de bijnaam de “Salontijger” ‘.  Hij grinnikte wat bij deze herinnering maar verder werden daar geen mededelingen over gedaan……

Noten

Tot een volgende keer !

* 1 Zie het eerste verhaal in het item anekdotes, wetenswaardigheden enz. op de museumsite.
* 2 Zuidhollandpost /Leiderdorp week 25/532 1996
* 3 De kunstenaar was een handige verkoper, dus of hij dit echt z’n beste werk enz. heeft gevonden??

De geschiedenis van een koopje

In december 2007 werd er op een veiling een werkje van Roelandse aangeboden met een richtprijs van 150 – 200 euro.
Het werd uiteindelijk afgehamerd op 80.- euro met zo ’n 29% opgeld kom je dan aan iets meer dan 100.- totaal.
Enkele dagen later verscheen er op Marktplaats een advertentie:
“Uit een boedel- opruiming recent verkregen, een mooi werkje van de schilder J.C.Roelandse”.
De titel niet dezelfde als op de veiling, maar was maar zo weinig gewijzigd dat het wel aannemelijk was dat het om hetzelfde werk ging.
Bijv.  “Boerenhuis” werd  “Huisje van een boer”  *1.
De grootte klopte wel.
Bij de veiling was er geen foto, op Marktplaats uiteraard wel.
Men kon de verkoper bellen, als men geïnteresseerd was in het aangeboden werk.

Ik had het werk op de veiling gemist, maar had er wel belangstelling voor.
Het was nog in de begindagen van de J.C.Roelandse-site en er was nog niet zoveel bekend over het werk van deze kunstschilder en de hoeveelheid werk, die hij tijdens zijn lange schildersleven had geproduceerd.
Uit het telefoongesprek bleek echter dat het werkje nu toch wel minimaal 500.- euro moest gaan opbrengen.  Uiteindelijk bood ik nog tot 250.- , maar dat was “helemaal geen prijs” waar de verkoper mee kon leven.
Het werkje werd ook geafficheerd als tentoongesteld op de ere-tentoonstelling van J.C.Roelandse in 1948 in de Lakenhal te Leiden, maar die was in 1949.
De datum 1948 werd toch gehandhaafd, ondanks mijn mededeling daarover.

Daar nu de afbeelding bekend was, was het ook mogelijk het werk verder te volgen.
Een bekende van me zag het werk in de winkel van de verkoper en daar moest het 650 .- kosten.
In mei 2008 meldde de nieuwsbrief van die kunsthandel echter:
“De periodieke aanbieding is ditmaal een werk van J.C.Roelandse.
Het schilderij kost de eerst reagerende gedurende deze periode slechts 500.- euro.”
De verkoop wilde niet vlotten.

In maart 2011 vond ik het werk daarom terug op Ebay, nu gericht op de Amerikaanse/ buitenlandse markt en aangeboden door dezelfde kunsthandel.
De prijs was in US dollars en de taal Engels.
Hij bieden kon beginnen bij $ 750.- , maar je kon het ook gelijk kopen voor $ 825.-
Het was een BARGAIN, ’n koopje dus.
De tentoonstellingsdatum in de Lakenhal was nu 1947 geworden.
De volgende ronde in oktober 2011 op Ebay was het koopje in prijs gestegen $ 995.- .
Het hielp niet.

In februari 2013 dook het werk weer op.
Op Marktplaats hield de betreffende kunsthandel *2 leegverkoop, waaronder ook het werk van Roelandse.
Er kon op geboden worden dit keer.
Kennelijk kwam er geen acceptabel bod.

In maart 2015 vond deze handelaar *3 zijn Waterloo op de Catawiki veiling.
Het werkje werd verkocht voor 55.- euro.

Zo blijft het voor de kunsthandelaar de kunst om de juiste kopers te vinden voor zijn collectie.
Want er is een groep kopers voor wie die $ 995.- niet meer is dan een eurocent of nog minder. 
Hoe krijg je die kopers geïnteresseerd in een schilderij van Roelandse?
Want bij die groep gaat het er vaak om dat ze kunnen zeggen:
“Kijk, ik heb hier een J.C.Roelandse aan de muur”.
Dan is het antwoord mogelijk:
“Nou en ? Heel Leiden en Leiderdorp hangt er vol mee”.
En op zo’n antwoord zitten ze niet te wachten……………….

 

Noten

Tot de volgende keer !

* 1 De titel was anders en meer specifiek.
* 2 Naam handelaar en kunsthandel zijn bekend, maar om reden van privacy niet genoemd. Het gaat mij om het verhaal.
* Het is wel zeker dat het steeds om dezelfde handelaar gaat.

Boerderij aan de Lage Waard

Op de inmiddels bij de J.C.Roelandse fans welbekende ” Roelandse-taxatie-dag” van het Leiderdorps Museum in 2012, kwam ook dit schilderij van Johannes Cornelis Roelandse boven water. ( zie hieronder)
Helaas heb ik geen heel goede foto daarvan, maar het schilderij is goed te zien op het filmpje van de genoemde dag op You tube.

Boerderij aan de Lage Waard te Koudekerk, mogelijk nu Alphen aan de Rijn – J.C.Roelandse – olieverf.

De toen 89 – jarige eigenaresse vertelde dat haar man het werk had gekocht in 1942 ter ere van hun verloving.  Als dat bij de schilder zelf is geweest, zal dat vast goed zijn uitgekomen voor hem, in die krappe oorlogstijd. Het schilderij had lange tijd in de kamer van de nieuwe eigenaars gehangen. maar paste inmiddels niet zo goed meer in het interieur, meldde de eigenaresse nog.

Uiteraard was zo’n duidelijke titel een aanleiding om op zoek te gaan naar ansichtkaarten of foto’s van de Lage waard in Koudekerk uit die tijd. Misschien was er nog één met die boerderij erop.
Maar ja, er bevinden zich op die plek geen monumentale gebouwen, dus veel foto- of kaartmateriaal was er niet te vinden.
Zo restte uiteindelijk, op een mooie zonnige lentedag, een reis en fietstocht die richting uit.

Ik geloof wel dat onderstaande foto ‘s, die ik op de Lage waard gemaakt heb, de plek aangeven waar het schilderij gemaakt is.
De vorm van het hoofdhuis komt overeen en ook het op het schilderij afgebeelde bruggetje naar rechts, is daar in de buurt te vinden.
Goed, bekijk de bijgaande foto ’s en oordeel zelf…….

;

Foto genomen even voorbij de boerderij. Aan de rechterkant het bruggetje dat richting de Rijn gaat.

De boerderij kan zijn veranderd/verbouwd sinds 1942, want dat is toch zo ’n 75 jaar geleden, maar ook is het schilderij mogelijk een wat vrije interpretatie van de toenmalige situatie.

*1
(klik op foto’s voor vergroting en terug via witte pijl in blauw rondje linksboven)

Op deze laatste foto  lijkt de overeenkomst het grootst, zij het dat het bruggetje naar de Rijn nog achter het huis ligt en niet zoals op het schilderij achter de hooiberg.
Aardig is nog dat het witte vlekje rechts op de foto, een rondscharrelende kip is.
Iets wat eerder op het schilderij van Roelandse past, dan op een foto uit 2017………

Noten

Tot een volgende keer !

Mocht u een foto of aanvulling hebben, dan kunt u reageren via de contactmail van de J.C.Roelandse site.

*1   Alle foto’s gemaakt door de schrijver van dit blog.

 

 

 

&nbs

Diodora Apertura

In mijn jeugd zwierf ik graag langs het strand, het was de snuffelmarkt avant la lettre.
Wat zocht ik er? Van alles eigenlijk, ’n beetje weersafhankelijk. Maar schelpen hadden altijd wel mijn interesse. Soms tussen de aangespoelde schelpen vond je dan wel eens een minder algemene.
Zo vond ik op een dag in 1971 een piramide-achtig schelpje bovenaan in het zand, bijna tegen de duinen aan.
Eerst dacht ik dat het ging om een Patalla vulgata of aanverwante soort, die was aangevreten door een of ander dier.
Echt een kenner was ik niet, maar de gangbare hoofdsoorten kende ik wel als “die vind je wel op strand”.


Patella

Maar een schelpenboekje gaf een andere schelp.

Een Diodora Apertura

Diodora Apertura, het originele exemplaar door mij gevonden in 1971

Er was, zo bleek, maar 1x eerder zo ’n exemplaar in Nederland gevonden.

 

Blz. 179 uit : Schelpen vinden en herkennen -B.Entrop -Uitgeverij Thieme Zutphen, geen jaartal, vermoedelijk rond 1969. 2e druk was in 1971.
Op deze blz. onderaan ‘ Voorkomen: Zeer zeldzaam. Slechts 1 vondst – op een kurk -van Camperduin bekend. De soort leeft o.a. aan de Franse westkust.

Ik schreef een brief naar de Teylers Stichting en kreeg ook een briefje terug met de bevestiging dat het om een Diodora Apertura of Sleutelgathoorn ging.
Bij de beschrijving had ik wat teveel op het boekje van Entrop geleund en de kleuren, die nog maar enigszins te zien waren, wat al te optimistisch weergegeven.
Dus Van Regteren Altena (van de Teylers stichting) concludeerde; mogelijk een aangespoeld exemplaar.
Het gaat hier om een fossiel exemplaar, concludeer ik nu.
Zo te zien aan de verkalking.
Ook kan de vindplaats, bovenaan het strand, dicht tegen het duin aan, daarop wijzen.
Nu zou je gewoon even een foto mailen, maar een foto maken was toen een heel proces, ontwikkelen enz. duurde vaak een tijd.
En je moet ook een toestel hebben natuurlijk, toen geen vanzelfsprekendheid.
Ook zou je dan geen beschrijving sturen voor de bevestiging van je vondst.

Hoe zou men daarmee nu omgaan ?
Want schelpen uit de hele wereld zijn te koop en mensen nemen schelpen mee uit allerlei landen.
Ook ik vond wel eens op een vakantie in het buitenland een ander exemplaar van de Diodora Apertura .

En bij vrienden lag er één op de schaal met schelpen uit de vakanties.

En dan vraag ik me af, hoe kun je nog bewijzen dat je zo’n schelp gevonden hebt op het Nederlandse strand ?
Je moet al bijna met meer mensen zijn geweest en ook nog beseffen dat je iets bijzonders vindt.
Zodat je kunt zeggen: “Kijk ‘ns jongens wat ik hier vind !”.
Klik, klik, klik met de mobiel.
Maar ja, zelfs dat kun je in scene zetten.

Wat heeft dit verhaal met Roelandse te maken, zult u misschien denken.
Ik wil nog ‘ns laten zien dat door globalisering en voortgang van de techniek er veel veranderd is.
Je moet het werk van Roelandse in een tijd moet plaatsen met veel minder communicatiemiddelen en vergelijkingsmateriaal.
Al lijken de jaren ’60 en ’70 van de 20ste eeuw soms nog niet zo heel ver weg, toch is er veel veranderd.
En dat is soms ook wel een nadeel.
Sommige mensen vinden het spijtig als blijkt door dit blog of door het virtueel museum, dat ze niet de enige zijn die een schilderij met bijv. een huisje, een bruggetje en een weggetje van Roelandse hebben. Zie het vorige blog.
Bedenk dat als hij een werk verkocht in Groningen en een zelfde werk in Leiden, geen mens ooit  zou weten dat hij misschien geheel of gedeeltelijk van een zelfde schets was uitgegaan…..toen ?

Ook zijn schilder- en kopieertechnieken verbeterd en handtekeningen van kunstenaars digitaal beschikbaar. Het wordt daardoor veel lastiger vast te stellen wat echt is en wat kopie. Zo komt het, dat niet elk werk onder zijn naam verkocht recht doet aan de schilder J.C.Roelandse.
Maar het is een beetje als met de schelp op het strand, bewijs maar eens dat hij niet  of juist wel op het Nederlandse strand gevonden is.
Kon van Regteren Altena nog opmerken n.a.v. het feit hoe die schelp daar op het strand  gekomen was:  “Je hebt in ieder geval een Diodura Apertura!
Bij een schilderij met de naam J.C.Roelandse erop , kun je niet altijd zeggen; u hebt in ieder geval een ROELANDSE.
Je kunt alleen nog zeggen:
“U hebt in ieder geval een schilderij”……………

Noten

Tot een volgende keer

&nbsp

Waar begint het ?

Elke kunstenaar maakt een andere start met zijn schilderijen.
Je weet niet altijd wat de werkwijze is, want je ziet vaak alleen het eindresultaat.
Maakt de schilder eerst een aantal schetsen ? Of eerst een voortekening op het doek, die hij inkleurt ? Of begint hij zomaar te kwasten ?
Dat laatste is bij Roelandse wel voorstelbaar, daar zoals hij zelf wel eens zei, hij de tekening als het ware al op het doek zag.
Er zijn wel tekeningen en schilderijen  van hem bekend met hetzelfde onderwerp, waarvan het schilderij goed een uitwerking van de tekening zou kunnen zijn.

In zekere zin valt er bij de volgende serie wel iets voor te zeggen.
In 1924 werd er in het weekblad Panorama een tekeningetje van Roelandse geplaatst.
Een simpel schuurtje in de sneeuw.
Verder is er nog een etsje bekend en een aantal varianten van schildertijen met hetzelfde onderwerp en ééntje (een bruggetje) mogelijk van de andere kant bezien.

Je weet echter niet wanneer de werken zijn gemaakt, want ze zijn niet gedateerd
Voor het etsje is een klein bewijs dat het in dezelfde periode gemaakt is als het tekeningetje, een verzamelaar had wat etsjes van Roelandse uit Sassenheim, waaronder deze.
Ook staat op één van de schilderijen “Zandsloot Lisse”  dus mogelijk ook gemaakt in de Sassenheimse periode (1920-1924), wat overeenkomt met de plaatsing van het tekeningetje in Panorama in 1924
Wat en hoe de volgorde is geweest, valt niet te zeggen. Maar dat de start is gemaakt met het tekeningetje is toch wel aannemelijk.
Omdat veel eigenaren bij wie ik kwam fotograferen nog wel wisten wat het werk kostte en wat er werd gezegd toen ze het kochten (niet bij de kunstenaar, maar in de handel of bij particulieren), heb ik dat er voor de aardigheid bij geschreven.

Tekening – J.C.Roelandse in weekblad Panorama 1924 voor bijgaande tekst zie archief

 

Verkoper:” Nou vooruit eigenlijk wil ik  er 60 voor hebben, maar 55 dan…..”

 

“Veilingmeester: ” 130 wie biedt ? 140 is bij mij… 150 internet ..160  ….170 …180 is bij mij … 190 eenmaal, andermaal …voor de nummer … ” 

Handelaar: “O, dat vind ik leuk een familielid van de kunstenaar  …u mag hem voor 45  meenemen. ” Toevoeging koper: “Aan het schilderij hing een prijskaartje van 85”

Man :” Of zullen we hem toch maar weer ophangen ?  …..Vrouw: “Nee de lijst is beschadigd, ik wil hem niet meer aan de muur” ……..Man: ” Nou 200 dus “

Verkoper:” U stelt voor 200, ik dacht aan 250,  laten we het bedrag maar middelen 225 dus ”  

 

Veilingmeesteres: 110 euro voor biednummer …. Een ECHTE ROELANDSE voor (maar) 110 euro ”

Dit laatste was in juli 2006 en in de daarop volgende jaren zijn de prijzen voor Roelandse’s alleen maar gedaald, nu is 110 niet meer uitzonderlijk. De genoemde prijzen van de andere werken vallen ook binnen de afgelopen 10 jaar.

Alle werken zijn gesigneerd J.C.Roelandse, bij de tekening staat J.C. Roelantse, maar omdat er meer werk van hem is gepubliceerd in de Panorama, zoals daar wordt aangekondigd is het wel zeker dat het een slordigheid is.

Noten

Blog voorlopig ben ik uitgeschreven na zo’n 4 jaar bloggen en een virtueel boek nog voor die tijd.
U moet zo af en toe nog maar ‘ns checken of er nog wat nieuws opduikt.

De telefoon vervolg

Dit keer was het andersom, het was de nieuwe slideshow van maart, die leidde tot dit nieuwe blog.
Achterop een ansichtkaart daaruit stond met potlood geschreven R.C.Kerk Sassenheim 1910.
U ziet hem hierbij.

 

De schrik sloeg me om het hart, want er was geen tweede torentje op te zien en daarmee kon de theorie uit het vorige blog  over het schuurtje in Sassenheim van tafel.
Wikipedia vermeldde echter dat de kerk tussen 1913 en 1928 behoorlijk was verbouwd.
Gelukkig, er was nog hoop op redding, want de tweede spits kon tijdens die verbouwing zijn aangebracht.
Daarbij kwam nog, dat het huis of huisjes voor de kerk op de kaart, dezelfde zouden kunnen zijn als de huisjes, die je ziet voor de kerk op het schilderij.

Detail vorige foto

Ik ging op zoek naar een foto of kaart van de Sassenheimse R.K. kerk tussen 1913 en 1921 *1 met twee spitsen.
Het bleek echter moeilijk een exact gedateerd bewijs te vinden, want meestal stond er bij de kaart of foto, de in Wikipedia genoemde periode 1913-1928.
De bollenvelden bij de kerk brachten mij echter  op een idee, mogelijk was er wel een kaart te vinden van bollenvelden met het schuurtje uit het vorige blog daarop.
En na heel wat sites met oude ansichtkaarten te hebben doorploegd, vond ik uiteindelijk wel twee kaarten vermoedelijk uit de buurt van Sassenheim.

Schuurtje tussen Sassenheim en Lisse ?

Als je het schuurtje hierboven (kaart uit 1925) bekijkt, dan zie je een gammel schuurtje in tegenstelling tot het schuurtje hierbeneden. Dat schuurtje (kaart uit 1910) ziet er erg solide uit, maar lijkt verder veel op het geschilderde schuurtje van Roelandse. Het vierkantje rechtsboven klopt en ook is er een afscheidingspaaltje te zien rechts in het midden en er is een duidelijk stukje afgebakend land bij..
Het kan in 11 jaar dan best in vervallen staat zijn geraakt.(Schilderij gemaakt 1921)
Terwijl je hierbeneden (nog ?) geen uitsteeksels ziet, is het dak van het bouwsel op het schilderij een rommeltje. .

.

Deze kaart is gedateerd rond 1910, dan klopt het dat de kerk nog geen tweede torentje heeft en kan het ook goed zijn dat het schuurtje er nog netjes uitziet.

De twee achterneven *2  van de kunstschilder, werkten  in Sassenheim als bloemistenarbeider.
Eén van hen Petrus Roelandse woonde in de Van Heemstrastraat 9 en toen J.C.Roelandse in Sassenheim kwam wonen, was dat op de Van Heemstrastraat 23A.
Dus J.C. Roelandse zal daar wel contact mee hebben gehad en dan is een schilderij van zo’n bollen – of kippenschuurtje eigenlijk best logisch.

Of de afgebeelde bouwsels nou het geschilderde zijn, blijft de vraag.
Er zijn meerdere kaarten met zo’n schuurtje.
Ook wil de naamgeving nogal eens te wensen over laten, dan staat er alleen ‘Groeten uit Bollenland’ of ‘Hyacinthenvelden’. Of  er staat  bijv. op de ene kaart Lisse en op een iets andere uitgave van dezelfde kaart Sassenheim.
En er waren mogelijk wel meerdere van die schuurtjes in de omgeving van Sassenheim, want ook op kaarten uit andere stukken van de bollenstreek zijn ze te zien.

Schuurtje nabij Hillegom

Schuurtje nabij Haarlem

Maar toch, één van die twee schuurtjes op de kaarten van Sassenheim zou het heel goed kunnen zijn.
Of misschien zijn ze het wel allebei, de één is uit 1910 en de ander uit 1925,  in 15 jaar kan er veel veranderen.
Ook toen.
In ieder geval ziet u het door J.C.Roelandse geschilderde schuurtje zo gemakkelijker in een groter landschap of zo u wilt, een breder perspectief.

 

Noten

Volgend blog rond 27 maart.

*1 ) In 1921 werd het werk geschilderd.

*2 ) Cornelis Roelandse (1828) x Maria Zwarts 1e huwelijk

2e zoon Willem Roelandse (1855) diens zoon J.C.(Jan) Roelandse (1888) kunstschilder

Cornelis Roelandse (1828) x Maria Meulendijk 2e huwelijk
zoon Petrus Roelandse (1872) twee van zijn kinderen werkten in Sassenheim; Paulus Cornelis Roelandse (1896) en Petrus Roelandse (1900)