Van Leeuwenpark Leiderdorp

In de kunstuitleen in Papendrecht hadden ze twee werken van Roelandse, vond ik eens op internet.
Dat was best bijzonder, want je vindt zijn werk maar zelden in een kunstuitleen, daar zie je meestal modern werk. Dat vroeg om enig onderzoek. Uiteraard waren de werken te bezichtigen en ze mochten ook gefotografeerd.
Het bleken werken ooit ingeleverd in het kader van de BKR. Hoe ze in Papendrecht terecht waren gekomen, wist men niet te vertellen. Voor een leek zou niet makkelijk zijn vast te stellen dat het BKR werken waren. Een groot deel van het ooit ingeleverde werk daar is echter herkenbaar aan SZ nummers en zo’n nummer stond er nog opgeschreven.

Van Leeuwenpark Leiderdorp – J.C.Roelandse ingeleverd rond 1950- maroufle (doek op hout geplakt)

In de kunstuitleen wist men te vertellen dat één van de werken de titel had ‘van Leeuwenpark’ . Dit werk trok mijn belangstelling, want dat moest dan in Leiderdorp zijn.  Op een lijst van bij de BKR ingeleverde werken door J.C. Roelandse stond wel een titel  ‘van Leeuwenpark’, maar ongenummerd. Het stond echter 2 plaatsen boven het eerste genummerde schilderij van hem en ook het nummer van het werk in de kunstuitleen verschilde er 2. Het was dan destijds naar het Rijk gegaan stond op die lijst. Vele van die BKR werken zijn op drift geraakt, zonder dat ze zelfs maar gemist werden. Of ze werden in latere jaren door het Rijk verkocht, geschonken enz..

De volgende stap was op zoek naar oude ansichten van die plek om te zien of de benaming klopte.
Jawel, er was er één, maar die leek niet erg op het schilderij, zoals u ziet.

Van Leeuwenpark Leiderdorp rond 1915

Toch maar eens ter plekke kijken. Er waren daar twee ingemetselde stenen te vinden. Eén die memoreerde aan de bouw in 1915 en één die verduidelijkte dat er in 1979 vervangende nieuwbouw plaatsvond. Dan is het voorstelbaar dat er nu geen herkenbaar plekje zou zijn.

Ingemetselde gedenkstenen betreffend vervangende nieuwbouw 1979 in het van Leeuwenpark

Detailopname van het ‘ van Leeuwenpark in Leiderdorp in 2018 ‘

Weer later stuitte ik op een tekening, die overeenkwam met het schilderij. Op die tekening staat, zo te zien in het handschrift van de schilder,  ‘Leiderdorp’ geschreven.

 

Van Leeuwenpark -J.C.Roelandse – tekening in bruin en wit krijt

Uiteindelijk vond ik ook een oude foto rond 1917  van het ‘van Leeuwenpark’, waardoor het kwartje viel. De schilder woonde n.l. schuin tegenover het ‘van Leeuwenpark’ en als je vanuit zijn huis keek, dan zag je dat muurtje en dat poortje van het schilderij. Je ziet ze niet op de kaart uit 1915 aan het begin van dit blog, die stopt bij het hoekhuis. Dat huis vind je hieronder links op de foto..

.

Van Leeuwenpark  Leiderdorp zijaanzicht bij de ingang

Een foto van de huidige situatie, vanuit ongeveer dezelfde hoek als het schilderij, levert toch nog een enigszins gelijkend plaatje op.

Van Leeuwenpark anno 2018

Tot een volgend blog !

GEBRUIK VOOR RECLAME OF ANDER COMMERCIEEL DOEL IS NIET TOEGESTAAN

 

 

Niet duur

Vader J.v.S. * 1 wandelde met zijn dochter door Leiden langs een kunsthandel en daar stond een grote tekening gemaakt door J.C.Roelandse in de etalage.
De man bezat al wat werk van deze kunstschilder, maar een mooie tekening voor zo’n lage prijs, dat kon hij toch niet aan z’n neus laten voorbijgaan.


Landschap in krijt en potlood – 56×43 cm- J.C.Roelandse

Toen de vader echter binnen naar de tekening vroeg, zei de verkoper opeens : “Ja, nee voor die prijs, dat kan natuurlijk niet, die prijs staat er om de kunstenaar te pesten”.
“Dat zal me wat moois worden” :zei de vader; “Als iedereen zijn waren voor een lage prijs in de etalage gaat zetten en als er dan een koper komt vervolgens tegen hem zegt, ik verkoop het niet voor dat lage bedrag, want ik heb problemen met de leverancier”.
Nee, daar neem ik geen genoegen mee. U moet het werk verkopen voor de prijs in de etalage “.
En na nog wat heen en weer gepraat restte de kunsthandelaar niets anders dan de tekening voor die lage prijs te verkopen. Het Pesterijtje loonde niet en zo hoort het ook.

De anekdote roept natuurlijk wel de vraag op waarom de kunsthandelaar de schilder Roelandse wilde pesten.
Je kunt wel wat bedenken;
A) De kunstenaar had zijn werk voor een te hoge prijs willen verkopen en de handelaar had gezegd: “Man al zet ik het voor weinig in de etalage, dan verkoop ik het nog niet”.
B) De kunstverkoper had een hekel aan/ruzie met  de kunstschilder en wilde hem een belachelijk maken door zijn werk voor een spotprijs aan te bieden.
C) De verkoper kreeg spijt van zijn etalageprijs toen hij merkte dat er een serieuze koper voor het werk was en bedacht nog snel een smoes om een andere prijs te kunnen vragen.
D) Roelandse had geklaagd over het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs van een eerder werk, hij woonde immers ook in Leiden of Leiderdorp *2 en kon zien hoeveel winst er gemaakt werd door de kunsthandelaar. De handelaar had deze tekening daarom nu voor een belachelijk lage prijs te koop gezet.

Wat precies de aanleiding van die weggeefprijs was, zal niet boven water komen.
Maar ik vermoed dat kunsthandelaren van tegenwoordig ook nogal eens te maken krijgen met het feit dat de koper weet voor welke prijs het schilderij al eerder verhandeld is. Dus het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs.
Nu met internet is dat soms gemakkelijk te achterhalen.
Wat moet je als kunstverkoper, als iemand zegt, je vraagt nu 800 euro, maar dit werk is twee maanden geleden voor 100 euro geveild.
Het verweer kan zijn, dat het werk professioneel is schoongemaakt/gerestaureerd en mogelijk is ook de lijst gerestaureerd of vervangen, maar daar denkt de koper in spé niet aan.
Die ziet alleen het prijsverschil en niet het risico dat de kunsthandelaar neemt.
Het werk kan ook niet verkocht worden en dan is de investering nutteloos gebleken.
Dat aan handel moet worden verdiend is nu eenmaal een gegeven, maar als men er zo rechtstreeks mee wordt geconfronteerd, is de reactie toch vaak, ja ik ga voor jou belegde boterham niet betalen……
Terwijl iedereen die in de winkel of bij welke tussenhandel dan ook iets koopt, toch bijdraagt aan het levensonderhoud van velen …

Auteursrecht museum-jcroelandse.com
Gebruik voor commerciële/reclame doeleinden niet toegestaan !

Noten
*1 Naam bij redactie bekend

*2 De datum waarop dit voorval plaatsvond is niet bekend, dus ook niet of J.C.Roelandse toen in Leiden (1888-1920, 1925-1926) of in Leiderdorp (1926-1978) woonde.

 

Bewaard

De schilder Roelandse had wat publicaties over zichzelf bewaard.
Zij gingen bijv. over de tentoonstelling van zijn werk en zoiets als de toekenning van de Koninklijke Subsidie.
Helaas waren de stukjes niet gedateerd en dus was soms nauwelijks te achterhalen wanneer en ter gelegenheid waarvan ze waren geplaatst.

Zijn zoon had het allemaal in een verzamelalbum geplakt, maar met een verkeerd soort plakkers, waardoor je op de plek van de plakkers een soort vetvlekken kreeg. En met het nadeel dat de achterkant geen verdere bijdrage meer kon leveren aan een datering.
Doordat tegenwoordig veel van die oude kranten gedigitaliseerd zijn, door bijv. Erfgoed Leiden e.o., is dat nu nog wel uit te vinden.


Leidsch Dagblad 01-10-1929

De scherpe opmerker ziet dat dit artikeltje wel gedateerd is, door de zoon overigens, maar bij het losmaken voor de scan bleek ook op de achterkant ervan een gedrukte  datum te staan, die had hij dus voor het inplakken nog op de voorkant geschreven.

Goed, de reden waarom de kunstschilder dit had uitgeknipt en bewaard, was dat er een werk van zijn hand werd aangeboden wegens de jarenlange voortreffelijke samenwerking.
Wie het schilderij gaf aan wie, ter gelegenheid waarvan en over welke samenwerking het ging, dat is er niet uit op te maken.

Maar uit het volledige artikel, gevonden in het krantenarchief Leiden e.o., werd dat wel duidelijk.
Het betrof de viering van het gouden feest (50-jarig bestaan) van de N.V. Stoombroodfabriek “De Vereniging”, v.h. Koole, Nicola en Co.

Omdat het bovenstaande knipseltje mogelijk slecht leesbaar is, geef ik ook die tekst hier weer, samen met de relevante tekst uit de kolom daarvoor, die duidelijk maakt over welke samenwerking het gaat.

“De heer van Dorsten las nog een schrijven voor van de direktie van de meelfabriek “De Sleutels” die uit dankbaarheid voor de *2 reeds jangenlang (jarenlang) bestaande voortreffelijke samenwerking een schilderij aanbood van den schilder Roelandse uit Leiderdorp, voorstellende het Levendaal met het oude bruggetje en de gebouwen der broodfabriek ‘De Vereeniging’ . Een werk dat door haar schoone kleuren zeer zeker een bijzondere aanwinst voor het interieur van het kantoor beteekent”.

Einde citaat krantenartikel

Het werk werd aan de directie van de broodfabriek aangeboden en zou daar op kantoor  komen te hangen.

Nauwelijks nog voorstelbaar, voor wie nu over het Leidse Levendaal loopt, dat daar vroeger een gracht door liep. Kijkt u eens naar de slideshow van deze maand (juli 2018) op de site www.museum-jcroelandse.com bij ‘foto’s ten tijde van J.C.R.’, dan ziet u nog meer verdwenen Leidse grachten.

Leiden – Levendaal met gracht en bruggetje

Dat bruggetje, wat je ziet op de bovenstaande foto, zou dat het oude bruggetje zijn dat genoemd wordt in het artikeltje ?
Zo eenvoudig was het niet, want het bleek dat er wel meerdere bruggen waren over dat water.
Ook hier vond ik een mogelijke oplossing, nu bij de foto’s in de collectie van Erfgoed Leiden e.o.
Twee schilders J.C.Kikkert *3 en Max Liebermann *4 hadden het Levendaal in Leiden getekend met een bruggetje n.l. de Geerbrug.
Kennelijk een aansprekend bruggetje op die plek.
Toen ik daarbij ook nog onderstaande foto van de broodfabriek vond, werd het dankzij het bijschrift wel zeer aannemelijk dat ook Roelandse het Geerbruggetje had geschilderd.

Leiden Levendaal met links de broodfabriek gezien vanaf de Geerbrug
Bron: foto-archief Erfgoed Leiden e.o. (rechtenvrij)

En op de onderstaande foto ziet u de situatie zoals het werk dan vermoedelijk geschilderd is.

Leiden – Levendaal rechts broodfabriek met zicht op Geerbrug
Bron: fotoarchief Erfgoed Leiden e.o. (rechtenvrij) detail originele foto

 

Daarmee is het verhaal dan wel rond, behalve dat ik u het betreffende schilderij niet kan laten zien.
Heeft u het ? Stuur ons een foto via het contactformulier van de website www.museum-jcroelandse.com.
Dat maakt het verhaal dan compleet ….

Onder beschermd auteursrecht

Noten

Tot volgende maand !

*1 Links zie je nog de D van Dagblad van de voorpagina doorschijnen.

*2 Hier begint het knipsel uit het Roelandse album.

*3 J.E.Kikkert (1843 Amsterdam – 1925 Leiden) tekenmeester en tekenleraar

*4 Max Liebermann (Berlijn 1847-1935) Duits schilder, werkte van 1874 tot 1914 ’s zomers in Nederland