UPDATES

2019-04-04
Nieuw Blog!
Broodschilder Over een Roelandse in Wikipedia .

2019-03-23
Bij Foto′s Kunstschilders rond 1900 NIEUW!Antoinette Agatha van HOYTEMA
1 foto′s Zie onder letter H.

2019-03-03
Nieuw bij Foto′s ten tijde van J.C.R. Slideshow AANLEGPLAATSEN voor schepen rond 1910
Volgende maand weer nieuw.

2018-12-05
NIEUW!!! Toegestuurd foto schilderij Voorschoten Ned.Herv.kerk zonder spits J.C.R.
particuliere coll. Zie Nieuw binnengekomen items

2018-04-08
Nieuw in VERGELIJK
Hofveld Apeldoorn met zicht op torentje Pauluskerk en foto Pauluskerk

2017-08-12
Om te lezen: Hertaalde kluchten Nieuw "De klucht De Hooveerdigheyt van Guilliam OGIER uit 1644 " hertaald.